fbpx
Terug naar overzicht

Wat is ROI

ROI betekent letterlijk ‘rendement op investeringen’ en dat geeft precies weer wat het is. Je wilt weten wat een investering oplevert. In je eigen organisatie is de return on investment je winst of je verlies, maar dan in verhouding tot de investering.

De term return on investment geeft dus het rendement van een investering weer. Als het getal negatief is, dan is er sprake van verlies. De ROI van een totale organisatie kan berekend worden door de nettowinst te delen door de boekwaarde van de totale activa. De ROI van een klein deel kan je berekenen door de specifieke opbrengst van een project te delen door de specifieke investering hiervoor.

Rendement op investering berekenen

Als je de return on investment wilt weten, dan wil je weten wat het rendement is op een investering. Je wilt weten of de investering verlies of winst oplevert. Verlies betekent een negatief ROI-getal en winst betekent een positief ROI-getal.

ROI = (verwachte) opbrengst / investering (kosten) x 100%

Door deze formule te gebruiken, kun je de ROI van een specifieke investering bepalen en evalueren of het een positief rendement oplevert. Meer weten over de berekening? Lees dan deze blog!

Waarom is ROI belangrijk?

Voor bedrijven en investeerders is het van belang om de waarde en winstgevendheid van hun investeringen te meten. Het stelt hun in staat om te beoordelen of een bepaalde investering de moeite waard is, en of deze de gewenste resultaten zal behalen. Door het rendement op investering te berekenen volgens de bovenstaande formule, kunnen bedrijven beter begrijpen welke onderdelen winstgevend zijn en welke mogelijk herzien of stopgezet moeten worden. Ook helpt de ROI bij het nemen van beslissingen over toekomstige investeringen en het optimaliseren van de bedrijfsstrategie. Niet geheel onbelangrijk voor een onderneming!

Factoren die ROI beïnvloeden

Er zijn verschillende factoren die de ROI kunnen beïnvloeden. Ten eerste is het belangrijk om de investeringskosten nauwkeurig te berekenen, inclusief alle directe en indirecte kosten die ermee gepaard gaan. Ten tweede speelt de opbrengst of winst die wordt gegenereerd door de investering een cruciale rol. Hoe hoger de opbrengst in verhouding tot de investering, hoe hoger de ROI. Daarnaast moeten ook de tijdsduur en risicofactoren worden overwogen bij het evalueren van de return on investment.

Nadeel van return on investment

Een mogelijke beperking van de 'return on investment' is dat het geen rekening houdt met het risico dat gepaard gaat met een investering. Er zijn andere financiële ratio's, zoals liquiditeit en solvabiliteit die worden gebruikt om de risico's van een bedrijf te beoordelen. Deze ratio's helpen bij het bepalen of een investering daadwerkelijk zal worden terugverdiend. Bovendien zijn er nog andere factoren die een rol spelen, zoals de terugverdientijd en de specifieke situatie van het bedrijf. De ROI is dus een van de vele hulpmiddelen bij het evalueren van een investering.

ROI marketing

Voor marketing wordt er ook steeds meer met de return on investment gewerkt. Vaak wordt dit ook wel ROMI, Return on Marketing Investment genoemd. Hoewel sommige marketingcampagnes lastig te meten zijn, kunnen we door big data wel steeds meer het resultaat zien van extra campagnes. Interessant dus om te zien wat een marketingactie voor jou kan opleveren. SEO blijft een lastig onderwerp om te meten, maar door big data is het steeds meer mogelijk om te ROI of ROMI te meten van de SEO-investering.