fbpx
Terug naar overzicht

Wat is ROI

ROI betekent letterlijk ‘rendement op investeringen’ en dat geeft precies weer wat het is. Je wilt weten wat een investering oplevert. In je eigen organisatie is de return on investment je winst of je verlies, maar dan in verhouding tot de investering.

De term return on investment geeft dus het rendement van een investering weer. Als het getal negatief is, dan is er sprake van verlies. De ROI van een totale organisatie kan berekend worden door de nettowinst te delen door de boekwaarde van de totale activa. De ROI van een klein deel kan je berekenen door de specifieke opbrengst van een project te delen door de specifieke investering hiervoor.

ROI berekenen

Als je de return on investment wilt weten, dan wil je weten wat het rendement is op een investering. Je wilt weten of de investering verlies of winst oplevert. Verlies betekent een negatief ROI-getal en winst betekent een positief ROI-getal.

ROI = (verwachte) opbrengst / investering (kosten) x 100%

Voordeel van return on investment

Het voordeel van het berekenen van jouw ROI, is dat je direct kan zien of een investering het wel waard is. Je wilt altijd weten of de investering het waard is en als dit niet zo is, dan zal je er geen moeite of geld in willen steken. Zeker wanneer je een externe investeerder zoekt, dan is het dus belangrijk dat je investering rendabel is.

Nadeel van return on investment

Een nadeel van de ROI is dat het getal geen rekening houdt met het risico dat een investering met zich mee brengt. De risico’s van het bedrijf worden met andere kengetallen berekend, denk aan de liquiditeit en solvabiliteit. Met deze kengetallen kan er berekend worden of een investering ook echt terugbetaald zal worden. En verder zijn er nog tal van factoren die mee spelen, denk aan de terugverdientijd en de specifieke situatie van het bedrijf.

ROI marketing

Voor marketing wordt er ook steeds meer met de return on investment gewerkt. Vaak wordt dit ook wel ROMI, Return on Marketing Investment genoemd. Hoewel sommige marketingcampagnes lastig te meten zijn, kunnen we door big data wel steeds meer het resultaat zien van extra campagnes. Interessant dus om te zien wat een marketingactie voor jou kan opleveren. SEO blijft een lastig onderwerp om te meten, maar door big data is het steeds meer mogelijk om te ROI of ROMI te meten van de SEO-investering.