085 130 0595
info@web-wings.nl
Terug naar overzicht

Wat is Doelgroep segmentatie

Het proces van het verdelen van een doelgroep van een bedrijf in kleinere groepen, is doelgroep segmentatie. De groepen worden gemaakt op basis van gemeenschappelijke kenmerken, die kunnen variëren van demografische gegevens tot psychografische factoren. Het uiteindelijke doel van doelgroep segmentatie is om de marketinginspanningen van een bedrijf effectief te kunnen richten op een specifieke groep mensen binnen de totale doelgroep.

Wat is het belang van doelgroep segmentatie?

Door je doelgroep op te delen in segmenten ontstaan verschillende voordelen. Je krijgt namelijk een veel duidelijker beeld van je doelgroep. Dit stelt je in staat om producten en diensten te ontwikkelen die beter aansluiten op de behoeften van de doelgroep. Ook de marketinguitingen kunnen gericht worden op specifiekere groepen. Hierdoor wordt de kans groter dat deze boodschappen leiden tot een actie. Dit zal ervoor zorgen dat er minder kosten worden verspild aan het bereiken van mensen die niet geïnteresseerd zijn in je product of dienst.

Segmentatiecriteria

Voordat een bedrijf kan beginnen met het maken van een doelgroep segmentatie, moeten er segmentatiecriteria opgesteld worden. Deze criteria geven aan hoe de doelgroep gedefinieerd wordt. Hieronder geven we een aantal voorbeelden:

Demografisch: Hierbij wordt de doelgroep ingedeeld op basis van demografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht, inkomen en opleidingsniveau.

Geografisch: Hierbij wordt de doelgroep ingedeeld op basis van geografische gegevens, zoals locatie, land, stand, of postcode.

Psychografisch: Bij deze criteria wordt gekeken naar de levensstijl, waarden, interesses en persoonlijkheden van de doelgroep. Dit helpt bedrijven bij het ontdekken van motivaties van klanten.

Gedrag: Bij het segmenteren op basis van gedrag wordt er gekeken naar het koopgedrag, merkloyaliteit, en de mate van betrokkenheid die een klant heeft bij het bedrijf.

Firmografisch: Deze criteria zijn alleen belangrijk voor B2B-bedrijven. Hierbij kijk je namelijk naar de bedrijfsgrootte, branche, inkomsten en locatie.

Het segmentatieproces

Nadat een bedrijf zijn segmentatie criteria heeft opgesteld is het tijd om te beginnen aan het segmentatieproces. Wij zullen stap voor stap uitleggen hoe dit in zijn werk gaat.

  1. Onderzoek je doelgroep: Om de huidige doelgroep te kunnen segmenteren, moet je natuurlijk wel weten wie de doelgroep is. Daarom begin je met het verzamelen van gegevens over de huidige klanten of doe je fieldresearch. Deze blog over het maken van een doelgroep analyse kan hierbij helpen!
  2. Identificeer gemeenschappelijke kenmerken: Vervolgens ga je de verzamelde gegevens analyseren om gemeenschappelijke kenmerken te identificeren.
  3. Segmenteer je doelgroep: Na het analyseren van alle gegevens, ga je de doelgroep verdelen in verschillende segmenten van de geïdentificeerde kenmerken. Hierbij kun je de criteria gebruiken die we eerder hebben benoemd.
  4. Ontwikkel gepersonaliseerde marketingstrategieën: Nu dat er verschillende segmenten zijn binnen je doelgroep, ga je de marketinginspanningen daarop aanpassen. Dit doe je door gepersonaliseerde advertenties, aanbiedingen en boodschappen te creëren op basis van de voorkeuren van ieder segment.
  5. Test en optimaliseer: Het is belangrijk om de effectiviteit van de marketinginspanningen per segment regelmatig te testen. Op basis van de resultaten kun je dan eventueel aanpassingen maken.