web analytics
Terug naar overzicht

Wat is Deskresearch

Deskresearch, ook wel bureauonderzoek genoemd, is een methode van onderzoek waarbij bestaande bronnen en gegevens worden gebruikt om informatie te verzamelen en analyses uit te voeren. In tegenstelling tot veldonderzoek, dat betrekking heeft op het verzamelen van gegevens uit eerste hand, maakt deskresearch gebruik van secundaire bronnen zoals boeken, tijdschriften, rapporten, online bronnen en andere documenten.

Het belang van deskresearch

Deskresearch speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van relevante informatie en het vormen van inzichten over een specifiek onderwerp. Het stelt onderzoekers in staat om bestaande kennis en gegevens te benutten, waardoor ze een goede basis hebben voor hun eigen onderzoek. Door middel van deskresearch kunnen onderzoekers trends identificeren, historische gegevens analyseren en bestaande theoretische kaders begrijpen. Het biedt een kosteneffectieve en tijdbesparende manier om een brede reeks informatie te verkrijgen en kan dienen als basis voor verdere veldonderzoeken.

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Een belangrijk aspect van deskresearch is het gebruik van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek richt zich op het begrijpen van de ervaringen, meningen en percepties van mensen door middel van niet-numerieke gegevens. Deze vorm van onderzoek is waardevol bij het verkrijgen van inzicht in complexe sociale fenomenen, het verkennen van nieuwe onderwerpen of het ontwikkelen van hypothesen voor verder onderzoek.

Kwantitatief onderzoek omvat het verzamelen en analyseren van numerieke gegevens, meestal in de vorm van statistieken, om patronen, trends en relaties tussen variabelen te identificeren. Dit onderzoek kan nuttig zijn bij het verkrijgen van statistische informatie over een populatie, het evalueren van een effectiviteit van een bepaalde interventie of het onderzoeken van de correlatie tussen variabelen.

Deskresearch uitvoeren

Bij het uitvoeren van deskresearch is het belangrijk om een systematische aanpak te volgen. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen:

  1. Definieer je onderzoeksvraag: Bepaal duidelijk het doel van je onderzoek en de specifieke vragen die je wilt beantwoorden.
  2. Identificeer relevante bronnen: Maak een lijst van relevante bronnen, zoals boeken, wetenschappelijke artikelen, rapporten en online databases. Geen idee waar je moet zoeken? Op Google Scholar vind je tal van wetenschappelijke literatuur die je kunt gebruiken!
  3. Verzamel gegevens: Ga door de geselecteerde bronnen en verzamel de relevante informatie die verband houdt met je onderzoeksvraag.
  4. Analyseer en interpreteer gegevens: Bestudeer de verzamelde gegevens zorgvuldig en identificeer patronen, trends of belangrijke inzichten.
  5. Documenteer je bevindingen: Schrijf een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en zorg ervoor dat je je bronnen nauwkeurig citeert.

Deskresearch is een waardevol instrument voor het vergaren van kennis en het verkrijgen van inzichten over verschillende onderwerpen. Door de juiste methoden toe te passen en zorgvuldig te analyseren, kun je waardevolle informatie verzamelen en je onderzoek versterken. Het belangrijkste is om een kritische houding te behouden bij het evalueren van de betrouwbaarheid en relevantie van de bronnen die je gebruikt. Met een goede deskresearch kunnen onderzoekers een stevige basis leggen voor hun verdere werk.